top of page

Til tekstbegrip naar een hoger niveau met deze 8 tips

Tekstbegrip, ook wel begrijpend lezen, is een vak op de school van je kind dat voor veel van de kinderen toch als lastig beschouwd wordt. Als opvoeder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een flinke leerachterstand oploopt in het leren. Of zelfs achter komt te lopen. De vraag is dus: wat kun je doen om de vaardigheid van het begrijpend lezen van je zoon of dochter te versterken? Hoe leer je alles over signaalwoorden, verwijswoorden, feiten en meningen? In dit artikel illustreren we zeer aandachtig 8 tips die kunnen bijdragen om vaardigheden rondom begrijpend lezen te versterken en verbeteren. Aldoende hopen we jou te helpen. Hopelijk lukt het je nu het beste uit de ontwikkeling en groei voor begrijpend lezen van je zoon of dochter te halen.


1 Het doel van de tekst


Bestudeer en bekijk samen een lap tekst, bijvoorbeeld een artikeltje of een boodschap op het internet, een kort verhaal of een handleiding van het een of ander. Laat je zoon of dochter de tekst eerst doornemen. Bekijk samen foto’s en beschrijvingen in de tekst. Vraag daarna wat je kind denkt dat het onderwerp van de tekst is en wat de auteur of schrijver met de tekst kan willen bereiken. Het doel bepalen helpt zicht te krijgen op de inhoud van het fragment.
2 Bespreken


Het begrijpend lezen is zeker niet enkel een geval van technisch lezen, maar vooral ook van erover praten. Bespreek daarom altijd de tekst me je zoon of dochter. Leuke vraag is altijd, komt de verwachting van je dochter of zoon uit en klopt het doel met wat je kind ervan had verwacht? Blijf erover praten!


3 Aanvullen van kennis


Onderwerpen en thema’s zijn vaak zeer wisselend. Je kunt dan niet verwachten dat je dochter of zoon alle kennis al heeft. Dat is wel lastig en moeilijk als je kind vragen over een stukje tekst moet kunnen beantwoorden. Vul dus altijd missende kennis aan of laat je kind voorkennis activeren met een ander boek. Studerend lezen is namelijk een doel, de teksten slechts een middeltje.


4 Woordenschat


Nu je dan toch bezig bent., koppel begrijpend lezen direct aan de uitbreiding van de woordenschat en voornamelijk manieren om die betekenissen uit een tekst te halen. Immers kent een tekst vaak nieuwe woorden voor kinderen. Het zou jammer zijn om daar niets mee te doen.


5 Laten lezen, doet lezen


Als één ding duidelijk is, is het: kinderen iets vaak laten doen zorgt er zeker voor dat ze er vaardiger in worden. Dat is absoluut het geval bij begrijpend lezen! Kortom: laat je zoon of dochter dus zoveel mogelijk doen op het gebied van lezen. Jijzelf geeft natuurlijk het goede voorbeeld, door ook je neus in de boeken te steken.


6 Uitgebreid aanbod


Wat maakt lezen zo leuk? Dat ligt helemaal aan het thema van de tekst die gelezen dient te worden. Vindt jouw kind kunst of muziek heel plezierig? Zorg er dan voor dat er teksten zijn over deze onderwerpen en bouw dat geheel later verder uit. Vreemd genoeg zal je zien dat een kind dat plezier ervaart in de teksten die hij of zij lezen moet, veel sneller en vaker een tekst zal pakken. Tel uit je winst


7 Tekstsoorten


Er zijn diverse teksten en het is van essentieel belang je zoon of dochter daarmee kennis te laten maken. Want een instructie of recept is heel wat anders dan een opiniestuk. En poëzie of proza kun je niet over één kam scheren met een informatief stukje tekst. Probeer dus te variëren in de teksten die je je kind laat lezen.


8 Oefenboeken


Er zijn ook kant-en-klare boeken op de markt voor begrijpend lezen. Ideaal geschikt voor ouders die het lastig vinden om hun kind te helpen. Een professioneel en goed oefenboek voor begrijpend lezen past helemaal bij de lesstof die op school wordt gegeven.

Commentaires


bottom of page